DBFood - Hotline: 1900 8680

Tags: "#dbfood #ocop4sao #tragaolut #botsuagaolut #huuco"

Bài viết

DBFOOD trở thành đơn vị có nhiều sản phẩm OCOP 4 sao nhất của tỉnh Vĩnh Phúc

DBFOOD trở thành đơn vị có nhiều sản phẩm OCOP 4 sao nhất của tỉnh Vĩnh Phúc

Việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ gạo lứt mà vẫn giữ nguyên được những thành phần dinh dưỡng quý giá của

15/08/2022